KFUM Göteborg - Musiktrampolin (broschyr)

© Roine Lundström - kontakt@roinefoto.se